GELENEKSELDEN DİJİTALE ULUSLARARASI MEDYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

From Traditional to Dijital International Media Researches Symposium (IMS)

Ege Üniversitesi 

10-11 Mayıs 2018 İzmir / TÜRKİYE

Günümüz toplumları, gündelik yaşamın, her anı ve her alanında etkin olan medya araçları ve bu araçların kullanımı vasıtasıyla ileri derecede iletişim becerileri edinen insanlardan oluşmaktadır. Yaşam biçimlerimizi, gündelik alışkanlıklarımızı, özel ve kamusal alanlardaki etkinliklerimizi köklü bir değişime uğratan yönüyle medya, akademik çalışmaların ilgi odağında bulunmaktadır.

Görüntü, ses ve yazının yaratılıp iletilmesi hususundaki çağcıl becerilerde dijital ortamların büyük katkısı bulunmakta ve bu katkı bilgi, görüntü ve belgelerin depolanması konusunda sunulan büyük imkânlarla pekiştirilmektedir. Böylelikle yalnızca günlük bir alışkanlığın ötesine geçerek insan bedeninin bir uzvuna dönüşen dijital medya araçları, sürekli ve güçlü bir etkileşim alanının ortaya çıkmasını sağlamaktadırlar. Bu güçlü etkileşimin farkında olan geleneksel medya araçları ise hashtag, izleyici soru ve yorumları, sıradan insanların video çekimleri veya filmleri ve dijital platformlara yansıyan yayıncılık anlayışları vasıtasıyla bu etkileşim alanına dâhil olmaya çalışmaktadırlar.

Bu sempozyum, medyayı geleneksel ve dijital yapısı ekseninde ve çok boyutlu yaklaşımlarla ele almayı sağlayacak akademik bir ortamın yaratılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla aşağıda verilen başlıklar geleneksel ve dijital medya araçları açısından değerlendirilebilecektir.

IMS, farklı ülkelerden katılımcılara geleneksel ve dijital medya alanında bilimsel bir paylaşım ve tartışma ortamını sağlamayı amaçlamaktadır. Sempozyum aynı zamanda, medya araştırmalarında güncel gelişmeler, araştırma yöntemleri, dijital uygulamalar, araştırma modelleri, geleneksel ve dijital medya bağlamında öğrenme olanakları tanımaktadır. Sempozyum dili İngilizce ve Türkçedir. Bildiriler İngilizce ya da Türkçe dillerinde sunulabilecektir.

Sempozyum; akademisyenler, araştırmacılar, uygulayıcılar ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek bilgi alış verişini sağlayacak ve ilgili konularda deneyimleri, çalışmaları, yeni fikirleri, araştırma bulguları ve sonuçlarını paylaşma imkânı verecektir.

Sizleri medya araştırmaları alanındaki uzmanlığınız, deneyimleriniz ve araştırma sonuçlarınızı paylaşmak için sempozyumuna davet ediyoruz. Verimli bir organizasyon gerçekleştirmek için yapacağınız değerli katkılarınızı önemsiyor ve birlikte olmayı umuyoruz.

Sempozyum Konu Başlıkları

Medya Ekonomisi ve Medya Politikası

 • Medya ve Siyaset
 • Medya ve Çevre
 • Haberciliğin Gelişim ve Değişimi
 • Medyada Etik İlkeler ve Hukuk

Medya Sosyolojisi

 • Medya ve Toplumsal Olaylar
 • Medya ve Şiddet
 • Medya ve Toplumsal Cinsiyet
 • Medya ve İfade Özgürlüğü

Medya ve Eğitim

 • Dijital Oyunlar
 • Medya Okuryazarlığı
 • Medya ve Çocuk

Medya ve Öteki

 • Medya ve Azınlıklar Temsili
 • Medyada Engelli Temsili
 • Medya ve Ayrımcılık

Medya ve Görsel İletişim

 • Fotoğraf
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Görüntü Sanatlarında Dramaturji
 • Animasyon

Medya ve İdeoloji

 • Medya ve Korku Kültürü
 • Medya ve İzleyici Araştırmaları
 • Metinlerarasılık ve Medya
 • Medyada Stereotipler
 • Medya ve Din

Yeni Medya

 • Yeni Medya ve Sanat
 • Geleneksel ve Yeni Medyada Teknoloji ve Mekân
 • Yeni Medyada Mahremiyet ve Güvenlik

Belgesel Film

 • Geleneksel Belgesel Film
 • Televizyon Belgeseli
 • Dijital Ortamda Belgesel Film

Dünden Bugüne Radyo Yayıncılığı